Bipersoner
Roman av Carl Frode Tiller
Översättning från nynorsk: Solveig Halvorsen Kåven & Gustaf
Berglund
2018, idanskt band, 282 sidor, svenska
ISBN: 9789198392937

Alla är de bipersoner i varandras liv. Thomas lever för sin musik. Sonen Kjell är en pojke som vet att hans far kommer att bilda familj med en ny kvinna. Svärfadern Marselius är en envis och inbiten gammal bråkmakare, som plågas av skuldkänslor för sina egna svek. Och Thomas bror Ivar, som är bonde och djupt kristen, försöker medla i konflikterna i sin egenfamilj. Inte minst träffar vi Arnt, författaren som har hittat på dessa bipersoner, men som under skrivandets gång själv blir distraherad av bipersonerna i sitt eget liv

Carl Frode Tiller (f. 1970) är en av de främsta författarna i norsk samtidslitteratur. För romanerna Skråninga (2001), Bipersonar (2003), Innsirkling (2007), Innsirkling 2 (2010) och Innsirkling 3 (2014) har han fått fina recensioner och mottagit en rad litterära pris, däribland Tarjei Vesaas debutantpris och P2-lyssnarnas romanpris. Han fick Bragepriset och Kritikerpriset för Innsirkling, och blev nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris för både Innsirkling och Innsirkling 2.

 

Hotell Helvetet
Roman av Knut Nordström
Illustrationer: Margareta Lütz

2018, danskt band, 118 sidor, svenska
ISBN: 9789198280975

"Bananjätten i sammanträde. Tonen oblyg. Många rodnade över vicedirektör Fritz Juniors ”förslag” att skatteavskrivningsprojektet Kontinent efter bytet av ledning borde ”spalta” sin utgivning ”lite grann” för att bättre tillgodose behovet av lättsam nöjesläsning. Spänning, humor, romantik. Alla visste att fadern Fritz Senior ekade ur Juniors mun. Senior drev förutom Banankompaniet stadens travbanor och korthallar, organiserade och styrde kvällspressen, ägde större delar i veckotidningsbranschen. Spänning, humor, romantik? Betydde i Fritz Juniors mun våld, fräckisar och porr, det visste alla, så jag hade stark lust att entusiastiskt stå upp i församlingen med ambitiösa förslag om seriös bokutgivning u t a n hjälp av säljande förtalskampanjer i rännstenspressen." (Utdrag ur boken)

"Hotell Helvetet" … briljant. Medryckande, rolig, tänkvärd, galen, drömsk, vass. Tankarna far ibland till Kafkas Slottet, något av Sture Dahlström, surrealisterna, Söndags-Nisse och Albert Engström – men dessa referenser är bara lätta vindpustar för den här stormen är helt och hållet författarens egen och originell som bara Nordströmska stormar kan vara. Den är kort och gott en fantastisk bok, en fantastiskt rolig bok, en fantastiskt viktig bok. En bok om förlagsbranschen.

 

Ali e t o lo ss
Fotopoesi av Michel Delville & Elisabeth Waltregny
2017, inbunden, 66 sidor, engelska
ISBN: 9789198280999

"To turn steadily through the pages of this book of photography and words is to wander through a land of strangeness and secrecy, where we are enjoined to follow a figure who occupies and activates a place inside her world and outside ours. Delville and Waltregny introduce us to a fabulous thought, where the interplay of the textual and textural is quite amazing. Here, they have spun together text and image into a borderless world, of bliss and contagion, of intrigue and loss, of childlike fun and the gravity of time. This is a book of endless wonder, a Victorian curio, an intimate treasure to be pored over. In wider terms, thispublication is a seamless continuation of the great, albethey broad spectrum, Belgian Surrealist traditions. Here we have a discursive relation between mediums, umbrellaed by the concept of a nineteenth-century fantastical reality. It is a chimera, sent to us by travellers who have made their way to a new land, an exceptional and thrilling form, an elegantly forged multivalent at which to ponder and delight."

-Marc Atkins, London, January 5, 2017
Bild som händer
Diktsamling av Mariam Naraghi
2017, danskt band, 76 sidor
ISBN: 9789198392906

På samma sätt som Cornelis Vreeswijk bygger upp helt egna världar i sina texter skapar Mariam Naraghi i Bild som händer mångfacetterade mikrokosmos där hon låter varje ting tala till läsaren på hennes egna unika sätt. Det är först och främst en bok om människor, med olika förutsättningar och förhållanden, och deras väg genom vardagen. Somliga har namn, andra inte, men de är alla lika mänskliga i dessa dikter där iakttagelser och betraktelser skapar subjektiva men kusligt igenkännande bilder. Det är i de minsta detaljerna dikterna finner de största berättelserna.

Mariam Naraghi gav ut sin första diktsamling,
Bekännelse på Landbrogatan (Växjö University Press), år 2008 och har sedan dess utvecklat sin lyrik till en ännu högre nivå. Den växlar mellan fri vers och medvetna narrativ, där dikterna vittnar om vardagens alla händelser och upplevelser. Det är lättillgängligt, modernt och stundtals väldigt ömt, om utanförskap och tillhörighet i dagens svenska samhälle.

Flera av dikterna i
Bild som händer har publicerats i Lyrikvännen hösten 2017.


Förvrängningar: Essäer om litteratur, musik och det andra
Essäbok av Magnus Eriksson
2017, häftad, 159 sidor
ISBN: 9789198392920

Förvrängningar innehåller essäer om bland annat metatextens ställning i konstnärlig forskning, musik och politik, den historiska romanens problem, countrymusiken som kritik och motstånd och Julio Cortázars och Torbjörn Elenskys litterärt iscensatta sabotage mot berättelsen.

”Ordet förvrängning kan väcka en eller annan fråga. Konsten förvränger väl inte? Den skildrar eller speglar en verklighet. Och forskningen ska väl vara objektiv? För egen del är jag övertygad om att den idén rymmer ett rejält mått självbedrägeri. All förståelse är kodad, präglad av våra erfarenheter och tidigare förståelse. Det finns inte
heller någon konst eller forskning som fångar fenomenet i dess obefläckade renhet, en insikt som inte minst präglat den konstnärligt kvalificerade ochfilosofiskt reflekterade historiska romanen de senaste årtiondena. Problemet ställs också på sin spets i diskussionen om konstnärlig forskning, en verksamhet där den forskande konstnären ofta analyserar sitt eget verk.” (ur förordet)

Recension Magasin Opulens.


Pär Lagerkvists landskap
Pär Lagerkvist-samfundets årsskrift 2017
Essäbok, redaktörer. Magnus Eriksson & Peter Forsgren
2017, häftad, 134 sidor
ISBN: 9789198392913

Lagerkvist-Samfundets årsskrift 2017 rymmer artiklar om några av Lagerkvists landskap. Men det handlar inte enbart om hur det yttre landskapet ger avtryck i hans diktning, utan också om hur landskapet kan spegla en inre, själslig betydelse – eller ge ett incitament för personligt sökande som i en studie om Lagerkvist och Småland.

Förutom fokuseringen på Lagerkvists landskap, riktas även sökljuset mot bland annat författarens dramatik, bilden av fadern och Lagerkvists och författarkollegorna Harry Martinsons och Vilhelm Mobergs motstånd mot nazismen.Fenomenet Gezi: Individualism och demokrati
Essäbok av Erol Özkoray & Nurten Özkoray
2017, häftad, 198 sidor
ISBN: 9789198280937
Del 1 i serien
Det fria ordet
Utgiven i samarbete med Växjö kommun och Det fria ordets hus

Under våren och sommaren 2013 samlades hundratusentals turkar på Gezitorget i Istanbul i en reaktion mot Recep Tayyip Erdoðans regering och dess alltmer islamistiska och auktoritära regim. I Fenomenet Gezi tecknar Erol Özkoray en bild av ett polariserat samhälle, där demokratioch sekulariseringsprocesser, liksom frågan om EU-medlemskap, motarbetas av centralmakten. Tack vare sina erfarenheter som journalist och statsvetare bidrar Özkoray i och med Fenomenet Gezi med en värdefull redogörelse för ett avgörande skede i Turkiets moderna historia.

 

kånkalång
Antologi av Benk Dänlund, Heather Wainscotch, Kal från Linné, Cora Connemara, Pränt Pivo Sångbeck m.fl.
2016, danskt band, 182 sidor
ISBN: 9789198280968

Nu är den här! Boken som ingen talar om (eftersom den varit så hemlig): kånkalång. Antologin som tar ett samlat, tvärgeologiskt grepp på den s.k. samtiden, m.fl. rum. Skriven av ett knippe av våra mest underli... bara skribenter. Ytterst begränsad upplaga. Beställ den genast! Betala nu, och få den efter midsommar (eller tvärtom, om du hellre vill det).

Några pressröster:

"Det här är förmodligen en av årets briljantaste skrifter just nu.
Fastän den kom i fjol."

Lars Forssell,
DN


"Ja, men även nästa års."

Anna-Maria Lämngren,
Nerikes Mångahanda


Fler pressröster

Exklusiv intervju med Benk Dänlund

Drajv! 10 signerade kånkisböcker till salu. Drajv!

Porträtt: Essäer om diktare och musiker
Essäsamling av Magnus Eriksson
2016, häftad, 124 sidor
ISBN: 9789198280920

Porträtt innehåller essäer om författare, sånglyriker och musiker. Bland de porträtterade märks Leonard Cohen,Townes Van Zandt, Kirsty MacColl, Miles Davis, Povel Ramel, Megan Abbott och de brittiska författarna Jackie Kay, Stephen Foster och Candia McWilliam. Författaren och översättaren Per Planhammar har skrivit förord.

”Mig veterligen har ingen samtida svensk skribent en sådan inblick i amerikana, vare sig det handlar om brokig beat-generation, countryns och jazzens rötter och utveckling eller Leonard Cohens Hydra-doftande historia. Möjligen finns någon, men de har i så fall aldrig uttryckt det lika innerligt och törstande som Magnus Eriksson.” (Per Planhammar i förordet)

Magnus Eriksson är lärare i kritiskt och kreativt skivande vid Linnéuniversitetet. Han har skrivit litteratur- och musikkritik i trettio år.


Gezi