Utdrag ur "Brådskande behov av misskund":

En dag kom SS till ön. Kanske
hade något kommit ut. De skickade
oss då ännu längre bort från byn.
Vi inkvarterades i Sankta Maria
Eliotissa. Vi bodde i den lilla kyrkan.
Mitt i skogen. Stefanos Korfiatis
kom med vatten och mat. Han åkte
med sin båt runt Loutraki, rodde
mitt i natten. En ung präst kom
till Eliotissa för att skydda oss. Han
hade en pistol under sin prästrock.
För att skydda oss med sin närvaro, så att vi inte uppfattades som judar.
Pressmaterial:

Lågupplöst omslag
Högupplöst omslag
Författarbild
Brådskande behov av misskund
Novellsamling av Thanasis Valtinos
Översättning: Michael Economou, Peter Luthersson, Vasilis Papageorgiou
2016, danskt band, 106 sidor
ISBN: 9789198280906

Valtinos litterära språk kännetecknas av en skarp, korthuggen kärnfullhet som fångar substansen och djupet i hans hjältars handlingar och i deras predikament som bestäms av opåverkbara historiska händelser och existentiella angelägenheter. Genom en tragisk medvetenhet når författarens personer ett kringsynt ställningstagande i världen, en insiktsfullhet som i längden om inte redan på förhand gör dem starkare gentemot de historiska konflikternas eller själva livets övermäktiga grymhet. Valtinos iakttagande uppläggning gör att hans berättelser förblir öppna i sina inställningar och fria från
ideologiska eller metafysiska inskränkningar. Det är en bejakande filosofisk och moralisk värld som författaren erbjuder, en som helt utan rädsla ifrågasätter och
tillintetgör politiska tabun som har hemsökt den moderna grekiska historien.